Font a l'oficina, com estalviar aigua?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Els rius són els principals transports de plàstics a mars i oceans. Però realment tenim molt poques dades que ens informin d’aquests transports. Alguns investigadors s’han començat a qüestionar quin és l’origen d’aquests residus i com arriben a l’ecosistema marí, i per poder posar-hi solució és important saber d’on prové.

El plàstic en rius

Estudis recents han demostrat que aquesta contaminació de plàstic en rius és realment preocupant, la majoria dels residus de plàstic que trobem al mar han estat transportats per rius. Un estudi recent de la revista Wiley Interdisciplinary Reviews: Water citat com a “Plastic debris in rivers” ha corroborat que els rius juguen un paper clau en el transport d’aquests residus, i que el seu ecosistema també queda afectat per aquesta contaminació. En aquest estudi es contempla que l’any 2017 hi havia a nivel mundial 345 milions de tones de plàstic.

"la majoria dels residus de plàstic que trobem al mar han estat transportats per rius"

Per altra banda, la revista Science of the Total Envoirnment ha fet un estudi científic i ens ha aconseguit donar dades reals sobre el tema en qüestió, del que transporten, en aquest cas, els rius Besòs i Llobregat al mar Mediterrani. Van contar 684 residus i el plàstic n’era el material més freqüent. Per consegüent, moltes fonts d’aigua properes a aquests rius es van contaminar, això no vol dir que tot el plàstic en rius sigui abocat de manera directa, també hi ha el transport a través del vent i la pluja d’una forma més indirecta. Tot i que els investigadors cada vegada s’interessen més per la qüestió encara ens queden moltes preguntes per resoldre.

plastic en rius

Què puc fer per reduir l'ús de plàstic?

A Aigua Origen som especialistes en fonts d’aigua, volem una sostenibilitat, ja que, l’aigua és un bé comú i és important cuidar els nostres rius, mars i fonts d’aigua. El plàstic en rius és el factor més contaminant, a partir del riu, el plàstic pot arribar a contaminar les fonts d’aigua properes, mars, oceans i el mateix riu, per tant, és la nostra responsabilitat tenir unes fonts d’aigua lliures d’aquest plàstic en rius i de moltes altres contaminacions. Si la teva empresa vota per la sostenibilitat, no dubtis en escollir les nostres fonts d’aigua.

Per a més informació pots contactar-nos per mail a info@aiguaorigen.cat o al telèfon 637 829 054. 

Noticies